Четвъртък, 21 Януари 2021 г.

Община Силистра ще кандидатства по програма "Красива България" за ремонт на детската градина в село Айдемир

Общински съвет в Силистра даде съгласие на вчерашното си първо онлайн заседание, за да може община Силистра да кандидатства с проект "Частична подмяна на дограма и ремонт на покрив в ДГ "Мир" с. Айдемир" по програма "Красива България".

Детската градина разполага с две сгради на ул."Сокол"№10 и ул."Преслав"№16 и се предвиждат следните дейности:

1. Подмяна на дограма.

2. Ремонт на покрив.

3. Ремонт на фасади и боядисване.

Общата стойност на проектното предложение възлиза на 98 964,97 лв. със задължителното финансово участие на Община Силистра.


Одобрени са разходите от бюджета, необходими на община Силистра като собствен принос в проекта е най-малко 50% от бюджета или 52 451,44лв..

Срокът за подаване на проектното предложение е до 06.01.2021г., а при одобрение на проекта крайният срок за изпълнение е 31.12.2021г.

Facebook коментари