Неделя, 17 Януари 2021 г.

Община Силистра продължава предоставянето на услуги от Домашен социален патронаж и Патронажна грижа

В условията на извънредно положение и при спазване на предписанията на здравните органи, Община Силистра ще продължи предоставянето на услуги от Домашен социален патронаж и Патронажна грижа.

Ще бъдат обхванати всички спешно нуждаещи се лица, а именно:

– Самотно живеещи възрастни хора, без близки и роднини в населеното място;
– Хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по Закона за личната помощ;
– Възрастни хора, живеещи в населени места без търговски обекти и редовен обществен транспорт;
– Лица, които са в карантина;

Ще се предоставят следните услуги:

Патронажна грижа

– закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите;
– заплащане на месечни сметки на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи със средства на потребителите;
– съдействие за снабдяване с предписани лекарства със средства на потребителите.

Домашен социален патронаж:

– доставка на готова храна по домовете на лица в пенсионна възраст и/или с намалена трудоспособност над 72%, като за услугата се заплаща такса.

Всички спешно нуждаещи се лица на територията на община Силистра могат да получат необходимата помощ като се свържат с екипите на Домашен социален патронаж и Патронажна грижа на посочените по-долу телефони за връзка.

Телефони за връзка:

0878 807 052 – Патронажна грижа
086/823 164 – Домашен социален патронаж

Facebook коментари