Събота, 20 Април 2024 г.

Залежали пестициди се съхраняват в опасни складове на територията на областта

Директорът на РИОСВ - Русе Лилия Атанасова заяви в свое интервю, дадено пред сайта ruseinfo.net, че остава неразрешен проблемът със залежалите пестициди в област Силистра. Залежалите фитофармацевтични препарати се съхраняват в складове, които не отговарят на изискванията на Постановление № 53, за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Разработен е проект за събирането им, който предвижда последващото им третиране в чужбина

Facebook коментари