Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Oбщина Силистра се включи в инициативата "Институции #БезОтпадъци"

Община Силистра е включи в инициативата "Институции #БезОтпадъци" с идеята да даде пореден добър пример към останалите институции, фирми и граждани, като разположи кошове за разделно събиране на хартия и пластмаса на различни места в сградата на общинската администрация.

Лично кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов демонстрира ЕКОотговорно поведение и обърна внимание на правилното изхвърляне на хартиените отпадъци.

През ноември към инициативата на СНЦ "Дуросторум-Дръстър-Силистра" – Институции #БезОтпадъци се присъединиха още ЕГ "Пейо Яворов", Адвокатска колегия – Силистра и Kreston Bulmar – офис Силистра.

Facebook коментари