Четвъртък, 21 Януари 2021 г.

МБАЛ-Дулово временно преустановява дейността на Неврологично и Хирургично отделение

Д-р Любомир Минков-заместващ управител на МБАЛ Дулово-уведоми днес, по надлежния ред, председателя на ОбС Дулово-инж. Невхис Мустафа и кмета на общината-д-р Юксел Ахмед за спирането на работата на неврологичното и хирургичното отделения в болницата. Като мотивите са:

Неврологично отделение преустановява дейност, поради временна липса на лекари. Останалият медицински и немедицински персонал е в платен годишен отпуск до възстановяване на дейността.

Хирургично отделение преустановява дейност, поради високата заболеваемост на медицинския персонал, водещо до невъзможност за съставяне на график. Останалите лекари изпълняват график на дежурства по болница, а другият медицински персонал е в платен годишен отпуск,
Предвид и усложнената епидемиологична обстановка с COVID-19 като цяло болницата работи с намален капацитет и недостиг на персонал поради заболеваемост. Вътрешно отделение, което в момента лекува единствено пациенти с Ковид-19, също изпитва затруднение по отношение на медицинския персонал.

При поетапно възстановяване и завръщане на боледуващия персонал ще бъде възобновена и дейността на съответните отделения.

ВАНЯ ПЕТРОВА

Facebook коментари