Понеделник, 08 Март 2021 г.

Община Силистра предлага увеличение на такса битови отпадъци за жилищните имоти

Вчера в залата на Общински съвет - Силистра се проведе обществено обсъждане на проект по Докладна записка относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на територията за обществено ползване за 2021 година и размер на такса битови отпадъци за жилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 година, информираха от община Силистра.

Презентацията по проекта водиха г-н Мирослав Калинов - директор на дирекция "Финанси" и г-н Красен Костадинов - началник на отдел "Местни данъци и такси".

В залата присъстваха кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и председателят на Общински съвет - Силистра д-р Мария Димитрова, журналисти и граждани.
В изложениет
о стана ясно, че администрацията предлага увеличение на ставката за такса битови отпадъци за жилищни имоти от 1,5 промила с 2,5 промила за жилищни имоти на територията на град Силистра, и от 1,5 промила с 3,5 промила за имоти на територията на населените места в общината.

Таксата не е променяна от 2005-та година и вече не покрива всички разходи, които прави общинското търговско дружество по дейностите за сметоизвозване и разходите за отчисления и дейностите по "Закона за управление на отпадъците", свързани с функционирането на РДБО.

Присъстващите граждани подкрепиха увеличението и получиха отговори на въпросите си относно разпределението на средствата.

Предстои докладната записка да бъде гласувана на заседание на Общински съвет - Силистра.

Facebook коментари