Понеделник, 08 Март 2021 г.

Център за кариерно ориентиране - Силистра ще проведе онлайн обучение с педагогически специалисти и съветници от 13 училища в областта

"Специфика и съдържание на кариерното ориентиране в прогимназиален и гимназиален етап.
Екипна работа на кариерния консултант и педагогическия специалист в дейностите по кариерно ориентиране" е темата на двете онлайн обучения, които Център за кариерно ориентиране – Силистра ще проведе на 26.11./за педагогическите специалисти/ и 30.11.2020 г. /за педагогическите съветници/ чрез онлайн платформата Zoom. Целта на провеждането им е утвърждаване на кариерното ориентиране като основна съставна част на образователната политика в България и изграждане на по-тесни професионални връзки с училищните екипи.

По тази тема кариерните консултанти ще работят с над 70 педагогически специалисти от прогимназиален и гимназиален етап, както и с 11 педагогически съветници с основни и средни училища и гимназии от Силистра, Дулото и Тутракан.
По време на онлайн срещата участниците ще получат повече информация за основните дейности по кариерно ориентиране с учениците – информиране, диагностика и консултиране, на какви нива могат да се провеждат дейностите по кариерно ориентиране в сектор "Образование", какви са целите и задачите на кариерните консултанти при работата им с ученици от гимназиален и прогимназиален етап, като специално внимание ще се обърне на учениците, поставени в ситуация на образователен преход – 7. и 12. клас.
Важен момент от предстоящите срещи ще бъде и подкрепа на заложените дейности с училищата по проект "Създаване на модел на работен процес за кампания "Прием след 7. клас" под мотото "Виж моя път! Избери твоя!" В него участие вземат ученици от 10-11 клас, седмокласници и техните родители, педагогически специалисти и съветниците в тринадесетте училища, дали своето съгласие за работа по този проект, а именно:

СУ "Йордан Йовков" – Тутракан

ОУ "Христо Смирненски" – Дулово

ПГ по облекло, обслужване и транспорт – Дулово

СУ "Васил Левски" – Дулово

ПЗГ "Добруджа" – Силистра

ПГС "Пеньо Пенев" – Силистра

ПГПТ "Евлоги Георгиев" – Силистра

ГПСУАУ "Атанас Буров" – Силистра

ЕГ "Пейо Яворов" – Силистра

ПМГ "Св.Климент Охридски" – Силистра

СУ "Дръстър" – Силистра

ОУ "Отец Паисий" – Силистра

ОУ "Иван Вазов" – Силистра

Заложените дейности с учениците от 10-11 клас имат за цел да окажат подкрепа при разработване, създаване и представяне на презентационен продукт, който по атрактивен и интересен начин да достигне до седмокласниците от "първо лице", за да улесни техния избор на следващо образование. Този процес ще бъде подкрепен от ръководствата на училищата, екип от учители, участващи в предстоящите онлайн обучения и кариерните консултанти от ЦКО. При невъзможност учениците да се срещнат на живо, през м. април и м. май 2021 г. ще се проведе "Виртуална панорама на средното образование в Силистра". Именно за това учениците се подготвят за представяне и по двата варианта.

Дейностите се провеждат по НП "Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие", модул В - "Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПРЛ по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и училища".

Facebook коментари