Неделя, 22 Май 2022 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 23 ноември 2020 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

10 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование
1 социален работник , висше обр., спец. "Социални дейности"
1машинен оператор, студено пресоване на метал, средно образование
1 работник строителство, средно образование
2 монтьори / доилни /инсталации и оборудване
1 лепач, средно образование
1 шивач, средно образование
5 военнослужещи, сержанти, средно образование
1 сервитьор, средно образование
5 военнослужещи, войници средно образование
5 военнослужещи, офицери средно образование
1 сладкар, средно образование
1 пекар, средно образование
1 общ работник, основно образование, лице с намалена работоспособност
3 резачи, средно образование
1 шлосер-монтьор, средно образование
2 заварчици, средно образование
2 военнослужещи, офицери, висше образование
1 военнослужещ сержант, средно образование
1 кранист (портален кран), средно образование
2 машинни оператори, металорежещи машини, средно образование
1 настройчик, режещи металообработващи машини, средно образование
3 шлосер-монтьори, средно образование
1 маникюрист, средно образование
1 фризьор, средно образование
1 монтажник, изделия от дърво, средно образование
9 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/ средно
1 технолог облекло, средно специално образование
6 шивачки, средно или основно образование
1 заварчик, средно техническо образование
1 акушерка, висше образование, спец. "Здравни грижи", "Акушерка"
1 фармацевт, магистър, висше образование, спец. "Фармация"
2 рентгенови лаборанти, висше образование, спец. "Рентгенов лаборант"
2 медицински лаборант, висше образование, спец. "Медицински лаборант"
20 медицински сестри, висше образование, спец. "Здравни грижи", "Медицинска сестра"
20 лекари, висше образование, спец. "Медицина"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа

4 организатор дейности, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование

- За стажуване

1 технически секретар, средно/висше образование

НП "Предоставяне на грижа в домашна среда"

1 домашна помощница, средно образование, непълно работно време


Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 касиер обменно гише, средно образование
1 консултант ценни книжа, средно образование
1 общ работник
1 дограмаджия дърво, пластмаси, основно образование
1 монтажник дограма, основно образование
1 работник за зареждане на рафтове, средно образование
1 банков служител, обслужване на клиенти, висше икономическо образование
1 калкулант, средно образование
1 автомонтьор, средно образование
8 машинни оператори, шиене на облекло
1 машинен оператор дърводелство
5 лекари, висше образование - медицина, ЦСМП

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа

1 помощник в магазин
1 продавач – консултант
3 работници зареждане на рафтове
1 общ работник
1 дограмаджия

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 машинен оператор на банцинг, основно образование, лице с намалена работоспособност
1 счетоводител, висше образование - икономика, работа със счетоводен софтуер, 2 г. професионален опит
3 лекари, висше образование - медицина, ЦСПМ

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари