Събота, 04 Декември 2021 г.

Смесената българо-румънска експертна комисия: "Възобновява се дейността на Фериботен терминал "Силистра – Кълъраш""

Смесената българо-румънска експертна комисия за контрол на изпълнение на Споразумение между министерствата на транспорта на България и Румъния за превоз с кораби на МПС и на пътници между граничните пунктове на българо-румънския участък на свое заседание, проведено на 29 октомври 2020 г. взе важно решение, свързано с проблема с преминаващи през град Силистра тежки транспортни средства на път за ГКПП "Силистра – Кълъраш", съобщават от Областна администрация-Силистра..

Комисията счита, че следва да се предприемат действия за удовлетворяване на исканията, поставени на работната среща, проведена на 23 септември 2020 г. в Областна администрация Силистра, за възстановяване на дейността на Фериботен терминал "Силистра – Кълъраш". Неговият рестарт е свързан с пренасочване на тежкотоварните автомобили от сухопътния граничен път, намиращ се в град Силистра, към фериботния терминал, изграден преди повече от 10 години.

Решението на комисията беше задължителният и необходим административен междудържавен акт, за да продължат действията на други органи във връзка с възстановяването на дейността на фериботния терминал.

След изслушване на кандидатите за превозвачи "Козло-Зинка" ООД Кълъраш, Румъния и "Ветеранус" ООД Силистра, България, Комисията анализира получената информация и на основата на направеното обобщение реши: "Възобновява дейността по линия Силистра – Кълъраш с един превозвач – "Козло-Зинка" ООД – Кълъраш при заявените от превозвача параметри".

Като част от решението са: маршрут на определената като "постоянна" корабна линия, разписание, количество на превозвани транспортни единици (80 тежки товарни автомомобила дневно), график за движение с отплаване на всеки 90 минути; работно време 8 до 20 ч. през цялата година, с намерение да бъде заявено работно време от 8 до 24 ч. за периода 1 май-30 октомври.

Решенията на комисията са предизвикани от действия на държавната и на общинските власти в Силистра, както и на други държавни институции в резултат на натрупаното през последните години напрежение сред гражданите на Силистра. То бе изразено с няколко протеста от 2016 година насам, последният от които е актуален и в момента – 20 ноември.

Месеци преди това активността по темата бе ускорена, включително и с размяната на делови писма с Окръжен съвет Кълъраш от страна на Областна администрация Силистра, тъй като законодателният орган на отсрещния град е собственик на едно от сега действащите на румънска територия фериботни съоръжения, експлоатирани от концесионер.

Целта бе да бъдат продължение съвместните усилия за възстановяване на фериботната линия "Силистра – Кълъраш", която е част от въпросния фериботен терминал, за чието пускане отново бе необходимо гореспоменатото становище на Българо-румънската експертна комисия.

Междувременно фирма "Косло-Зинка" осигури специалисти от корабостроителницата в град Констанца за оглед на металната платформа за приставането на ферибота на пристанището в Айдемир.

По искане на фирмата от българска страна е направена геодезическа снимка на терена на ферибота. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" има задължението да определи параметрите на драгиране на реката и почистване на пристанището на базата на спецификацията на корабите, които ще пристават на съоръжението.

Facebook коментари