Събота, 15 Юни 2024 г.

В Силистра стартира прием по de minimis за компенсиране на щетите от сушата при пшеница, царевица за зърно и фуражни култури

Стартира прием по de minimis за компенсиране на щетите от сушата при пшеница, царевица за зърно и фуражни култури

От днес, 19 ноември, до 4 декември 2020 г., в Областната дирекция Силистра на Държавен фонд "Земеделие" се приемат заявления по схема за държавна помощ деминимис за компенсиране на щетите от сушата през 2020 г.

На подпомагане подлежат регистрираните земеделски стопани, отглеждащи пшеница, царевица за зърно, фуражни култури (люцерна, овес, царевица за силаж) и претърпели над 30 % спад в добива в резултат от неблагоприятно климатично условие – СУША през 2020 г. Стопаните трябва да са подали валидно заявление по Директни плащания за кампания 2020 и да са са с установени допустими площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

Финансовият ресурс на помощта е в размер на 13,4 млн. лева общо за всички кандидати от областите Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Силистра, Шумен, Ямбол, при единична ставка в размер на 20 лв. за един допустим хектар. Тази помощ е част от производствените разходи по отглеждане на допустимите култури. Срокът за изплащане на средствата е 21 декември, 2020 г.

Кандидатите подават заявление по образец на Фонда по постоянен адрес или по седалище на юридическото лице, лично или чрез изрично упълномощено лице, като следва да представят актуална банкова сметка. Всички необходими проверки по съответствие на декларираните данни в регистри се правят служебно. Допустимите кандидати от област Силистра са 1720 стопани.

Приканваме земеделците да посещават сградата на Областната дирекция Силистра снабдени с предпазни маски и да проявяват търпение и разбиране за спазване на дистанция помежду си и към служителите на Фонда.

Facebook коментари