Понеделник, 08 Март 2021 г.

Ден преди изтичане на срока на неприсъственото обучение в Силистренско - в 26 училища от 44 има ситуация с коронавирус

В петък изтича срокът на единната мярка за всички училища от област Силистра – прекратяване на присъствените занятия за учениците от V до ХІІ клас, съобщи Габриела Миткова Николова - Началник на РУО - Силистра.

Преди съвещанието на областния координационен щаб, електронната платформа на Министерството на образованието и науката за отразяване на карантинирани ученици и служители в образователната система показва следната ситуация към момента:

- 7 ученици са с положителен тест, а 106 са карантинирани като контактни (на съученици или от семействата) – общо 113;
- 47 педагогически специалисти са с положителен тест, а 12 са карантинирани като контактни – общо 59;
- 11 служители от персонала са с положителен тест, а 8 са карантинирани като контактни – общо 19;

При карантинираните педагогически специалисти и служители преобладават тези с положителни тестове – 74 %. При учениците този процент е 6, 2 % (повече от 10 пъти по- нисък).

В 26 училища (от общо 44) и в 10 детски градини (от общо 24) има ситуация с Корона вирус - поне един карантиниран учител или ученик. В 11 от тези общо 36 институции са отбелязани само по 1 карантиниран учител/служител и нито един ученик.

Facebook коментари