Вторник, 25 Януари 2022 г.

Вижте къде няма да има ток утре

На 19.11.2020 г. В периода 09:00 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Зебил.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до16:30 ч.

в районите на с.Черногор, с. Сокол, с. Калугерене, с. Ножарево, с. Падина, с. Подлес, с. Листец, с. Вълкан, с. Зебил, с. Зарица

Facebook коментари