Събота, 06 Март 2021 г.

68 % от броя на учениците в област Силистра от днес се обучават дистанционно

Учениците в област Силистра, които от днес са на обучение от разстояние в електронна среда са общо 6514 и представляват 68 % от броя на учениците в областтта към началото на учебната година.

Това са учениците от V до ХІІ клас във всички училища и учениците в начален етап в ОУ "Ч. Храбър", с. Кайнарджа (до 13. 11.), ОУ "Ц. Церковски", с. Средище (до 20. 11) и СУ "В. Левски", гр. Главиница (до 25. 11.).

Предстои прекратяване на присъствените занятия за всички 36 ученици и в Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) за периода от 13. 11. до 20. 11. 2020 г.

Предстои прекратяване на присъствените занятия за подготвителната група и І – ІV клас (81 деца) в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Правда, община Дулово за периода от 16 до 20. 11. 2020 г.

Facebook коментари