Събота, 06 Март 2021 г.

В над половината училища и 1/3 от градините в Силистренско има поне един карантиниран учител или ученик

Електронната платформа на Министерството на образованието и науката за отразяване на карантинирани ученици и служители в образователната система показва следната ситуация към момента:

- 11 ученици са с положителен тест, а 128 са карантинирани като контактни.

- 34 педагогически специалисти са с положителен тест, а 19 са карантинирани като контактни.

- 11 служители от персонала са с положителен тест, а 8 са карантинирани като контактни.

За разлика от учениците, при карантинираните педагогически специалисти и служители преобладават тези с положителни тестове – 62, 5 %.

В 24 училища (от общо 44) и в 8 детски градини (от общо 24) има ситуация с Ковид 19 – поне един карантиниран учител или ученик. В 12 от тези общо 32 институции са отбелязяни само по 1 учител/служител и/или ученик.

Facebook коментари