Четвъртък, 04 Март 2021 г.

Изложба за 150-та годишнина на библиотечното дело в Силистра е открита в областната библиотека

Изложба за сто и петдесетата годишнина на библиотечното дело в Силистра е открита в Регионалната библиотека "Партений Павлович", съобщиха от библиотеката.

Върху 18 изложбени платна са проказани важни моменти от историята на библиотеката. Представена е личността на Партений Павлович, чието име силистренската библиотека носи почти 40 години.

Припомнят се делата на бележития книжовник и общественик Партений Павлович. На първите платна на изложбата е представена възрожденската книга в Силистра в средата на 19-и век. Показани са част от книгите, от които учителите четели на глас на гражданите. Книгата тогава се превръща в духовна необходимост за силистренци, а за нейното издаване и разпространение голяма заслуга имат спомоществователите. На тези светли личности също е отредено място в изложбата, припомняйки се част от родолюбивите им дела.

Създаването на читалнята към първото силистренско читалище "Надежда" през 1870 година, ентусиазмът на силистренци, които са дарили първите книги, вестници и списания, поздравленията към силистренци във вестниците, издавани по онова време в Букурещ, също са теми от изложбата. С почит и уважение са представени и някои от първите библиотекари. Показани са и библиотечните дейности след освобождението от румънска окупация, най-характерното за съответния период в развитието на библиотеката.

На няколко постера са постиженията на Регионална библиотека "Партений Павлович" през последните две десетилетия - многобройните културни събития, част от партньорствата, издателската дейност, обслужването на читатели.
Основната идея на изложбата е да покаже, че Регионална библиотека "Партений Павлович" винаги е заемала достойно място в културния живот на силистренци.

Съдействие за изложбата е оказано от Регионалния исторически музей в Силистра.
С откриването на изложбата започна и Регионална библиотечна конференция "Достойно минало - европейско бъдеще" за сто и петдесетата годишнина на библиотечното дело в Силистрнско.

Facebook коментари