Четвъртък, 04 Март 2021 г.

В Силистра заседава Общинския кризисен щаб

Вчера вечерта кметът на Община Силистра, заедно със своя екип, обсъдиха разпоредбите, разписани в Заповед № РД-01-637/06.11.2020 г. на министъра на здравеопазването. Разгледана бе и заповед на РЗИ Силистра.

С издадената заповед на МЗ се прилагат разпоредбите на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация за съобщаване и отчет на заразните болести, като всеки случай на заболяването COVID-19 се регистрира, съобщава и отчита по въведения в страната ред за надзор на остри заразни болести. Изготвени са дефиниции за възможен, вероятен и потвърден случай, съответстващи на дефинициите на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.

Въвежда се ежеседмична отчетност на информацията за заразени с COVID-19 лица по възрастови групи, тежест на протичане (хоспитализация или домашна изолация) и изход от заболяването, което да позволи извършването на бърз анализ относно възрастовото разпределение на инфекцията, засегнати групи от населението, население в риск от тежко протичане, усложнения и смърт.

Ръководството на Община Силистра призовава всички граждани да спазват противоепидемичните мерки и да бъдат отговорни към собственото си здраве и това на другите, както и да бъдат наблюдателни към обкръжението си за проява на симптоми. Запазването на спокойствие и разумно мислене е с особена важност за физическото и психично здраве на всички.

Facebook коментари