Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Езерото "Сребърна" е зарибено с местен вид риба

Езерото в "Сребърна" бе зарибено с изкуствено размножени екземпляри от местен вид - див шаран, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.

Това е дейност, предвидена по проект "Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват "Сребърна", който се изпълнява от РИОСВ-Русе, финансиран от Оперативна програма "Околна среда",се посочва в съобщението.

Дейността по зарибяване е консултирана с учени от Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН.

Това е първото зарибяване от общо предвидените четири по проекта, се казва в съобщението.

Facebook коментари