Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

54,2 милиона лева събра НАП – Силистра през 2010 година

Приходи в размер на 54,2 млн. лв. от данъци и осигурителни вноски събра силистренския офис на Националната агенция за приходите /НАП/ през изминалата 2010 година, съобщиха от там.
Постъпленията от преки данъци, в това число данък върху доходите, корпоративни данъци за периода са 13 млн.лв., 7,3 от които са платени като данък върху доходите на физически лица, наети по трудов договор. Едноличните търговци са внесли в бюджета през 2009 г. 1,5 млн.лв. Корпоративен данък в размер на 3,2 млн.лв. са получени в държавната хазна от фирмите в Силистренско през миналата година. Приходите от ДДС, събрани от офиса на НАП през годината, са 11,4 млн. лв. По този показател годишният план е изпълнен на 180% и е регистрирано увеличение на приходите в сравнение с предходната година, когато събираемостта по ДДС е била в размер на 9,1 млн.лв. Като цяло планът за данъчни и неданъчни приходи е изпълнен на 128,44%.
С 3,2 млн.лв. или 10% по-ниска от планираното е събираемостта на осигуровките. 87,6% е изпълнението на плана за държавното обществено осигуряване, а постъпленията по ДЗПО /Допълнително задължително пенсионно осигуряване/ са 2,94 млн. лв., което е 73,6% от годишния план на Офис Силистра. През 2010 година приходите от здравни вноски са 9,6 млн. лв., с което се регистрира 101,4% изпълнение на плана за годината.
С 4,7% преизпълни НАП – Силистра плана за 2010 г., като събра общо 54,2 млн. от данъчни и осигурителни задължения.

Facebook коментари