Понеделник, 08 Март 2021 г.

Откриха детски площадки в две алфатарски села

Днес кметът на община Алфатар Янка Господинова заедно с Александър Сабанов – народен представител в 44 -то Народно събрание, Иван Захариев - кмет на с. Алеково и Симеон Тодоров - кмет на с. Кутловица официално откриха зоните за отдих и игри в двете населени места.

Поредните реализирани проекти от община Алфатар са финансирани по Национална кампания - "За чиста Околна Среда - 2020г.", на тема - "Обичам природата и аз участва" на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в с. Алеково и с. Кутловица.

Гости на откриването бяха Живка Великова - общински съветник в ОбС Алфатар, кметове и кметски наместници в община Алфатар, Пейчо Йовев – юрист на община Алфатар, Анелия Толумбова - старши специалист "Култура и обредни дейности", Нели Иванова – читалищен секретар на НЧ "Пробуда - 1910г." с. Алеково и общински съветник в ОбС Алфатар, Недялка Петрова -читалищен секретар на НЧ "Развитие – 1942г." с. Кутловица, гости и жители на община Алфатар.
Целта на изграждане на зоните за отдих е да се изгради здравословна среда за почивка и подобряване на здравословното състояние и физическата дееспособност на малки и големи.

Кметът на община Алфатар Янка Господинова благодари на г-н Александър Сабанов и всички ангажирани с одобрението и реализацията на тези проекти и припомни, че тази подкрепа се е превърнала в традиция за общината и именно, чрез нея успяваме заедно да променяме облика на населените места. Приоритет за общинския кмет е да се грижи за подрастващото поколение. Новата придобивка ще радва не само децата, а и техните родители. Усмивките на детските лица са тези, заради които си струва всяка инвестиция. Възможността да се създаде нещо красиво в името на децата я прави наистина щастлива.
Община Алфатар с всеки изминал ден, с помощта на държавата и адекватната местна политика, става все по - добро място за живеене.

Facebook коментари