Петък, 03 Декември 2021 г.

Ограничават посещенията в офиса на НАП-Силистра, ще консултират по телефона

С оглед въведената епидемична обстановка в страната, свързана с корона вируса, офисът на Националната агенция за приходите /НАП/ в Силистра апелира клиентите да се въздържат от лично посещение в офиса, освен при неотложност.

Потребителите на административни услуги могат да се възползват от възможностите, които съществуват за заявяване и получаването им по електронен път, включително и централизирано чрез портала на Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/ - www.egov.bg. Комуникацията чрез системата за е-връчване на ДАЕУ за водене на кореспонденция по електронен път към и от администрациите замества класическия метод за препоръчана поща.

Клиентите, които разполагат с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис, могат да ползват предоставяните от НАП електронни услуги на адрес: https://inetdec.nra.bg/.

Потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg, по пощата, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), подържана от Държавна агенция "Електронно управление".

Всеки гражданин, без необходимост от посещение в офиса на Агенцията, може да провери онлайн на сайта на Агенцията здравноосигурителния си статус, както и да извърши плащания към бюджета чрез виртуален ПОС терминал на: е-услуги със свободен достъп .

При необходимост от информация, уточнения и запитвания, клиентите могат да използват телефони за връзка в офис Силистра:
за данъчна информация – 086/815-254; 086/815-103; 086/815-266;
за здравно осигуряване – 086/815-129; 086/815-259; 086/815-258;
за банкови сметки – 086/815-212; 086/815-203,
както и информационния телефон на Агенцията - 0700 18 700 или
електронните адреси за контакт, публикувани в сайта на администрацията - https://nap.bg/page?id=24 .
Офисът на НАП в Силистра продължава да работи и да обслужват клиенти при засилени мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията. При неотложност от посещение в офиса задължително следва да се спазват изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски.

Facebook коментари