Понеделник, 15 Август 2022 г.

Стайко Стайков: "Позитивното е, че в Добруджа и Силистра се нормализираха малко цените – паднаха под 2000 лева"

Тази година се наблюдава тенденция към намаляване на цените на декар в района на Добруджа и леко повишаване в Северозападна България, коментира Стайко Стайков, председател на Българска асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), пред БНР.

По думите му сделките със земя са като предходната година, но в условията на пандемия се забелязва, че много възрастни хора, които и преди са имали трудности с ходенето при нотариуси, сега са още по-притеснени и не излизат от вкъщи, което бави процеса.

Позитивното е, че в Добруджа и Силистра се нормализираха малко цените – паднаха под 2000 лв., което е съвсем резонно, но няма много сделки, не се наблюдава предлагане, коментира браншовият представител.

"Надявахме се, че ще има едно регулиране на пазара – да не продължи да скача цената на земята, но точно в условията на пандемия е трудно да се даде реална прогноза, защото много хора, които не са се занимавали със земеделие, инвестират в недвижими имоти или в земеделска земя. Така е било винаги.

Освен районите, които са надценени като Добруджа, в останалите засега не наблюдаваме такъв стрес.

"Задържане се наблюдава в цената на земята в Югоизточна България на равнища от 800 до 1200 лв/дка в зависимост от категорията ѝ", констатира Стайков и уточнява, че в полските райони на Югоизточна България - Чирпан, Стара Загора, Бургас, цената на земята остава най-висока.

"Все още земеделската земя в България е най-разпокъсана в цяла Европа, което е и причина за липса на инвеститорски интерес отвън. Забелязва се тенденция на окрупняване, но само от отделни собственици. Комасацията на земята би повишила цената и би била фактор за превръщането на земеделието в атрактивен отрасъл и за младите хора."

Той коментира още необходимостта от комплексни мерки за решаване на най-наболелите проблеми за земеделците - напояването на земеделската земя, опазването на реколтата от градушките и другите неблагоприятните климатични условия, както и необходимостта от създаване на Земеделска камара, която ще ни даде възможност за членство в Конфедерацията на земеделските организации и кооперативите в ЕС - Копа-Коджека.

Facebook коментари