Петък, 27 Ноември 2020 г.

В Силистра връчиха отличието "Будител на нашето съвремие"

По повод Деня на народните будители, всяка година, кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов връчва отличието "Будител на нашето съвремие". То се присъжда на личност, организация или институция с особен принос в духовното развитие на Силистра.

Тази година отличието бе връчено, в навечерието на празника, днес /30.10.2020г./, при спазване на всички противоепидемични мерки, на доц. д-р Румяна Лебедова- директор на Филиал Силистра на РУ "Ангел Кънчев" , в заседателната зала на общината. Отличието се присъжда за научни постижения и всеотдайна обществена дейност по повод 130 години педагогическо образование в Силистра.

На церемонията по връчване на отличието присъстваха кметът на общината и зам.-кметът "Хуманитарни дейности" г-жа Мария Недялкова. За наградата--грамота и дърворезба, доц.д-р Лебедова благодари на преподавателската колегия за екипния труд и на студентите си.

Румяна Лебедова е родена в Силистра. Завършва средното си образование в ПМГ "Св. Климент Охридски" в родния си град, а висшето – във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" – специалност "Българска филология", втора специалност "История".

В периода от 1985 до 1990 г. работи като учител по български език и литература в ПМГ "Климент Охридски".

След успешно издържан конкурс от 1990г. досега работи във Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев".
През 2004 г. защитава докторска степен с дисертация на тема "Митът Златна Добруджа в българската литература".
От 2009 г. е доцент по българска литература с хабилитационен труд "Диалози. Образ и слово".
От 2012 до 2016г. е ръководител на катедрата по филологически науки.

От 2020 е директор на Филиал Силистра.

Ръководител на Студентската учебно-изследователска лаборатория "Културно-историческо наследство", с която организира изложби, семинари, експедиции; подготвя за участие в научни конференции и научноизследователски проекти изявени студенти; издава и популяризира Паметни листи по повод исторически и литературни събития.

Ръководител на повече от 35 дипломни работи по българска литература.

Автор е на 6 монографии, 11 студии, 3 учебни помагала и над 100 статии и доклада в областта на литературознанието. Научните й интереси са в полето на филологията, литературната история и теория, диалогичните връзки история-митология-литература, литература-изобразително изкуство, културология.

Автор е на филма "130 години педагогическо образование в Силистра".

Facebook коментари