Вторник, 28 Юни 2022 г.

Добра агропрогноза за силистренските земеделци през ноември

Месец ноември ще настъпи с увеличаване на есенните влагозапаси, но към края му се предвиждат и критични периоди за вегетацията на посевите, прогнозират агрометеоролозите на Националния институт по меторология и хидрологика (НИМХ).

След продължителната суша паднаха наднормени октомврийски валежи. На места в област Силистра те надвишиха 70-80 л/кв.м и доведоха до значително увеличение на влагозапасите в горните почвени слоеве и подобрение на условията за вегетацията на засетите есенни посеви.

В края на октомври агростанцията в Силистра в 50 см слой при зимните житни култури са достигнати нива до и над 75-80% от пределната полска влагоемност (ППВ).

Благодатна ще е и първата половина на месеца. Развитието на зимните житни култури и рапица ще протича с умерени темпове при температури близки до климатичните норми. През този период пшеницата, в зависимост от сеитбените дати, ще бъде в различни фази - поникване, трети лист и братене при засетите в края на септември и началото на октомври посеви.

Тази година сушата възпрепятства навременната сеитба на зимната рапица. Поради тази причина до края на ноември само при част от посевите, предимно при тези, засети в началото на есента, ще се наблюдава начало на фаза формиране на розетка (5-6 лист).

Прогнозираните минимални температури до минус 7ºС все пак ще са над критичните за есенниците в начален стадий.

Прогнозата на НИМХ предвижда, че по-подходящи условия за засаждане на овошки ще има през първата половина от месец ноември.

В края на второто десетдневие обаче се прогнозира застудяване и съществена промяна в агрометеорологичните условия.

Facebook коментари