Петък, 23 Февруари 2024 г.

Мобилни полицейски екипи ще посетят определени населени места в област Силистра през месец ноември

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец ноември 2020 г. мобилен екип, включващ служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност", сектор "Противодействие на икономическата престъпност" и сектор "Пътна полиция", ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:


Община Дулово

Село Черник – 12.11.2020 г., 09:30 часа

Село Овен – 12.11.2020 г., 10:00 часа

Село Вокил – 12.11.2020 г., 10:30 часа

Село Руйно – 12.11.2020 г., 11:00 часа

Село Яребица – 12.11.2020 г., 13:00 часа


Община Главиница

Село Дичево – 19.11.2020 г., 09:30 часа

Село Сокол – 19.11.2020 г., 10:00 часа

Село Суходол – 19.11.2020 г., 10:30 часа

Село Бащино – 19.11.2020 г., 11:00 часа

Село Коларово – 19.11.2020 г., 13:00 часа


Община Главиница

Село Цар Самуил – 26.11.2020 г., 09:30 часа

Село Нова Черна – 26.11.2020 г., 10:00 часа

Село Сяново – 26.11.2020 г., 10:30 часа

Село Старо село – 26.11.2020 г., 11:00 часа

Село Търновци – 26.11.2020 г., 13:00 часа

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Facebook коментари