Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

Екип "Училищен бинокъл" от ПГСУАУ "Атанас Буров" Силистра е големият победител за България

Днес, 26 октомври, в залата на Общински съвет – Силистра, Областен информационен център – Силистра проведе партньорско информационно събитие, съвместно с ПГСУАУ "Атанас Буров", на тема "Европейски средства за образованието – Инвестиции в бъдещето на младите хора".

По време на събитието ученици от ПГСУАУ "Атанас Буров" представиха своето участие в инициативата на Европейската комисия – "Детективи на европейски проекти" и споделиха своите впечатления от посещението си в Брюксел. В надпревара със свои връстници, силистренските младежи спечелиха заслужено първо място за България.

Инициативата "Детективи на европейски проекти" е част от международен иновативен проект на Европейската комисия, който се провежда в Италия от 2013 г. досега. В тазгодишното издание България се включи пилотно чрез Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). В дейностите взеха участие шест ОИЦ – Центровете от Силистра, Бургас, Видин, Пазарджик, Шумен и Ямбол. Централното координационно звено при Министерски съвет, със съдействието на Регионалните управления по образованието в областните градове, осъществяваше логистична подкрепа и координираше работата на избраните училища по проекта. Други държави, които участваха в пилотната инициативата на ЕК са Хърватска, Португалия, Испания (Каталуния) и Гърция.

Инициативата се състои в насърчаване участието на ученици в мониторинга на европейски проекти чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както и на публично достъпни "отворени" данни. Целта е да бъде повишена културата на активно гражданство, насърчена отчетността на публичните институции и да бъде популяризирана политиката на сближаване сред младите хора.

В продължение на няколко месеца активните младежи извършиха наблюдение на проекта "Ремонт и реконструкция на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", очаквайки предстоящия ремонт на тяхната гимназия. В края на проучването, учениците изготвиха 2 финални творчески продукта "Пътят към мечтаното училище", които представят цялостната работа по осъществяване на граждански мониторинг на избрания европейски проект – видео и онлайн брошура.

Д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет Силистра изпрати поздравителен адрес до екип "Училищен бинокъл", а г-жа Денка Михайлова – директор на ПГСУАУ "Атанас Буров" връчи сертификати за престижното представяне на учениците, както и предметни награди, осигурени от Централното координационно звено към администрацията на Министерски съвет и Областен информационен център – Силистра. Поздравления към победителите отправи и доц. д-р Диана Железова – председател на Обществения съвет на ПГСУАУ "Атанас Буров", както и екипът на Центъра за кариерно ориентиране, който участва в инициативата с методическа и приятелска подкрепа.

По време на събитието експертите от ОИЦ-Силистра представиха пред аудиторията презентация, свързана с реализирани европейски проекти в сферата на образованието на територията на област Силистра. Над 18 млн. лв. са инвестирани в проекти от 2007 г. досега, като бенефициенти са общини, училища и детски градини. Европейските средства са допринесли за осигуряване на модерна образователна инфраструктура и подпомагане на дейности, свързани с възпитанието и развитие на творческия потенциал на младите хора.

Facebook коментари