Петък, 23 Февруари 2024 г.

Почистват спешно дигата на река Дунав в Силистра

Дигата по поречието на река Дунав се почиства, съобщиха от община Силистра.

Проведено е обследване на дигата по поречието на река Дунав от експерти в Община Силистра, отдел "Устройство на територията."

Възложено е, в спешен порядък, почистването да се извърши от "Хидрострой"АД.

Дигата ще бъде почистена от литорасли и саморасли храсти, след което ще бъдат обработени и ремонтирани компрометираните участъци.

Кметът на община Силистра, д-р Юлиян Найденов лично провери дейностите по време на работата на изпълнителя.

Facebook коментари