Четвъртък, 02 Февруари 2023 г.

Кметът и наемателите в Младежкия дом обсъдиха принудителното му затваряне

Управлението и стопанисването на сградата на Младежкия дом обсъдиха на специална среща кметът Иво Андонов и ползватели на помещения в дома днес, съобщиха от общинска администрация.
Поводът бе неотдавнашното принудително разпускане на всички творчески формации и клубове за деца и възрастни, които провеждат занимания там, заради липсата на отопление.
В разговорите, в които участваха и специалисти по топлотехника, се разискваха идеи за отопление с електричество, през пелети до газ. Но най-бързото решение е здравата и добре работеща инсталация да бъде захранена с нафта, докато се вземе по-дългосрочно решение, обобщи мненията кметът Андонов. На първо време читалище "Доростол", като най-големия ползвател на сградата (близо 36%), ще заяви първоначално количество, а всички останали ще поемат част от разхода в съответствие с използваната площ, решиха присъстващите. Шестимата наематели поискаха прецезиране на изчисленията за дялово участие. Заради все по-налагащата се потребност от правила и норми на стопанисване, общинското ръководство е определило и администратор на сградата, докато бъде взето решение за нейната съдба. Това е Маргарита Любомирова - директор на Центъра за работа с деца (общинска структура). Според Любомирова до 15 януари е възможно възстановяването на дейността на всички формации и клубове. До тогава ще бъде заредено гориво и помещенията ще се отоплят, смята тя.
В дългосрочен план кметът Андонов припомни, че активно се работи за газификацията на Силистра. Според обещанията на фирмите изпълнителки на газопреносната и газоразпределната системи до средата на 2012 година газ ще има до всички обществени сгради в града.

Facebook коментари