Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

В Силистра подготвят Областен план за действие по проблема с коронавируса

В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областен кризисен щаб по въпросите на коронавируса, водено от заместник-областния управител Стоян Бонев. На него стана ясно, че занапред всяка седмица щабът ще заседава неприсъствено, за да обобщава информацията по текущата обстановка и съответно да се вземат необходимите решения спрямо спецификата на периода.

В ход е подготовката и на Областен план за действие със срокове и отговорници по различните дейности. По първоначалния му вид се очакват до началото на следващата седмица предложенията на институциите, представени в щаба, за да се подготви окончателен вариант, който да бъде утвърден.

Споделен бе извод, че липсва достатъчно обратна информация за направените проверки от страна на общините, както още от всички останали регионални институции с административни и методични функции във връзка с изпълнението на мерките на МЗ. Отсега нататък всеки петък РЗИ ще обобщава в доклад постъпилата информация, който ще бъде пращан на институции в София, а на база на него до Областна администрация ще достига обобщение, предназначено за пращане до медиите, респективно до обществеността.

Обърнато бе внимание на общинските администрации да провеждат проверки по спазване на мерките в обществения транспорт – от превозвачите и от гражданите, тъй като те разполагат с направленията и маршрутните разписания.

Facebook коментари