Сряда, 02 Декември 2020 г.

При съседите: Жителите на Кълъраш ще могат да се пенсионират две години по-рано заради металургичния комбинат "Сидерка"

В Румъния е приет закон, според който се намаляване на стандартната възраст за пенсиониране с 2 години за лица, които са живели поне 30 години в някои райони, засегнати от остатъчно замърсяване, също и в радиус от 8 км около тях.

Жителите на съседната на община Силистра, община Кълъраш също ще се възползват от новите законови разпоредби заради металургичния комбинат "Сидерка", тровил дълги години и Силистра. Законът беше изменен по предложение на местния депутат Сорин Вражитору.

Законодателството относно единната публична пенсионна система в Румъния предвижда, че намаляването на стандартната пенсионна възраст с две години обезщетява "лица, които са живели поне 30 години в райони, засегнати от остатъчно замърсяване поради добива, подготовката и изгарянето на въглища или шисти, добив и подготовка на уранови руди, добив и преработка на черни и цветни руди, съдържащи прах или емисии на парникови газове, амоняк и производни на мед, олово, сяра, кадмий, арсен, цинк, манган, флуор, хлор , полеви шпат и силиций или радиация от радиоактивни руди, сероводород, тривалентен хром, шестовалентен хром, цианиди, метални прахове и / или металургичен кокс "от няколко находища, в радиус от 8 км около тях.

"Успях, да внеса поправка в закон, който дълбоко онеправдава хората на Кълъраш." заяви депутата пред местни медии след приемането на поправката.

Става въпрос за Закон №. 263/2010, по отношение на тези, които могат да се възползват от намаляването на стандартната възраст за пенсиониране с 2 години, предвидено в закона, и които са живели голяма част от живота си в райони, засегнати от остатъчно замърсяване.

снимка: Facebook

Facebook коментари