Вторник, 30 Ноември 2021 г.

Учениците на спортното училище в Силистра станаха "зелени детективи"

Със съдействието на д-р Найденов, кмет на Община Силистра и Светлана Василева, ландшафтен архитект се проведе втората част от експедицията "Зелени детективи".

В нея пред най-активните ученици от Спортно училище "Дръстър", които участват при реализиране на иновативен проект "Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии в образователния процес и тренировъчната дейност - "Стъпка напред"" се разкри видовото разнообразие в Дунавската градина.

Facebook коментари