Вторник, 06 Декември 2022 г.

Силистра ще изпрати в своя вечен път проф. д-р Иван Недев

Почина нашия виден съгражданин проф. д-р Иван Недев. С неговата кончина Силистра и обществеността на Крайдунавска Добруджа, а и на цяла България, губят един достоен и доказал се човек, учен и преподавател.

Поклонението ще е утре на 21.10.2020 г. от 12 до 14 часа в Гробищния парк на Силистра.

Проф. д-р Иван Недев е първият хабилитиран преподавател, на когото са присъдени последователно научните звания доцент и професор. Неговата целеустременост, постоянство и отдаденост на науката, съчетани със строгост и почтеност.
Проф. д-р Иван Недев е роден на 5 октомври 1937 година в с. Сребърна, Силистренско. Основно образование завършва в родното си село, а средно – в гр. Силистра. През учебната 1957/1958 година и учебната 1958/1959 година учи в Полувисшия учителски институт "Петър Берон" – гр. Шумен. След завършването на това учебно заведение получава право да преподава български език и литература, френски език и рисуване в средния курс на общообразователното училище. Завършва висшето си образование през 1967 год. - специалност Българска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

От началото на учебната 1972/1973 година, след спечелване на конкурсен изпит, до края на учебната 2004/2005 работи като преподавател в Институт за подготовка на учители "Дочо Михайлов" – гр. Силистра, преобразуван по-късно във Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев".
През 1977 год. е зачислен на самостоятелна аспирантура към Катедрата по български език при Факултета по славянски филологии на Софийския университет. Завършва и защитава дисертационния си труд "Елипсата в съвременния български книжовен език", през 1979 год. пред Специализирания научен съвет по езикознание. През 1986 год. Висшата атестационна комисия му присъжда научното звание доцент, а през 1995 год. – научното звание професор.
Проф. д-р Иван Недев издаде научни трудове в областта на синтаксиса на съвременния български книжовен език и на езиковата култура. Автор е на многобройни научни статии и доклади (публикувани в периодичния езиковедски печат и в различни сборници), на монографии и на синтетични трудове. В научната си дейност се ръководи от убеждението, че "на своя народ и на бъдещето може да служи само онзи, който познава и обича силно родния си език!".

Професор доктор Иван Недев е носител на престижната награда Будител, в категорията - цялостен принос в духовното развитие на Община Силистра за 2017г.


Поклон!

Facebook коментари