Петък, 27 Ноември 2020 г.

В Силистренско до момента са набрани близо 50 % от необходимите преброители и контрольори

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети.

По информация на "Кворум Силистра" към 16.10.2020г., две седмици преди крайния срок, близо 50 % от необходимите преброители и контрольори са вече набрани.

За цялата област са необходими 395 преброители и 99 контрольора. До момента за такива са се записали 186 преброители и 50 контрольора.

Най-виссок е процента на набрани за преброители и контрольори в община Главиница - при търсени 45 преброители за работата са се записали 38 човека (84.4%), а от 10 бройки за контрольори 9 вече са заети (90%).

В община Силистра при търсени 144 преброители за работата са се записали 70 човека (46.6%), а от 39 бройки за контрольори 13 вече са заети (33,3%).

В община Дулово при търсени 102 преброители за работата са се записали 46 човека (45.1%), а от 23 бройки за контрольори 16 вече са заети (69,6%).

В община Алфатар при търсени 13 преброители за работата са се записали 6 човека (46.2%), а от 4 бройки за контрольори 1 вече са зает1 (25,0%).

В община Тутракан при търсени 47 преброители за работата са се записали 16 човека (34.0%), а от 12 бройки за контрольори 8 вече са заети (66,7%).

В община Ситово при търсени 22 преброители за работата са се записали 5 човека (22.7%), а от 6 бройки за контрольори 3 вече са заети (50.0%).

В община Кайнарджа нещата с обеспечаване на Преброяване 2021 е най-лошо, като при търсени 22 преброители за работата са се записали 5 човека (22.7%), а от 5 бройки за контрольори все още не са намерени желаещи (0.0%).

Преброителите ще бъдат с "работно време" от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Facebook коментари