Вторник, 05 Декември 2023 г.

От 3 януари до 30 април ще се подават годишните данъчни декларация за доходите

От 3 януари стартира новата данъчно-осигурителна кампания на НАП. Декларациите за облагане на доходите на физическите лица от 2010 г. се подават до 30 април тази година, информираха от агенцията.
И тази година декларациите за облагане на доходите се състоят от основно тяло и приложения към него, в зависимост от вида на реализираните доходи. Образец на подоходната декларация може да се изтегли безплатно от Интернет-страницата на Националната агенция за приходите www.nap.bg. Документът е в текстови формат, така че може да се попълва директно на компютъра. Към основната част и всяко от приложенията има подробни указания.
Достатъчен брой хартиени формуляри има и в офиса на НАП в Силистра на адрес: ул. "Ген. Скобелев" №8. Има определен служител, който дава на клиентите информация кое приложение от подоходната декларация трябва да вземат и попълнят.
Консултация за попълване на формуляра клиентите на НАП могат да получат и от информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.
НАП планира до края на януари да предостави и декларацията за облагане на доходите с баркод. Тази услуга дава възможност формулярът да бъде изтеглен от интернет страницата на НАП и да бъде попълнен "офлайн". Декларацията с баркод е електронен формуляр, който автоматично сумира различните доходи, изчислява нормативно признатите разходи и точния размер на дължимия данък. След като попълните електронния формуляр на декларацията за доходите, ще се генерира специален баркод, който съдържа цялата информация за вашите доходи и дължимия данък. Тази услуга гарантира, че няма да допуснете аритметически грешки, а и значително ускорява въвеждането на данните в информационните масиви на НАП.
Подаване на декларации може да стане чрез интернет, подписани с електронен подпис; по пощата с обратна разписка; както и на място в определени пощенски станции, където служителите на "Български пощи" издават входящ номер.

Facebook коментари