Петък, 03 Декември 2021 г.

Регионална библиотека "Партений Павлович" участва в ХХХ конференция на ББИА

На 15-16 октомври 2020 г. в гр. София се проведе ХХХ Национална конференция на ББИА. Събитието е ежегодно и в него се включват библиотечни специалисти от цялата страна. Тази година конференцията премина под надслов "Библиотеките в дигиталната епоха", а докладите на
участниците бяха разпределени в четири сесии.

Регионална библиотека "Партений Павлович" бе представена в сесията, посветена на библиотеките по време на пандемии и кризисни ситуации. Презентацията, с която Галина Раева, главен библиотекар в РБ "Партений Павлович", показа дейностите на институцията през последните няколко месеца, е озаглавена "Библиотечни делници и празници в условията на коронавирус".

Тя постави акцент върху запазването и утвърждаването на библиотеката като социално място и в необичайните условия на пандемия. Показани бяха и интересни факти от историята на силистренската библиотека и събития, с които се отбелязва нейния 150 годишния юбилей. Интересните инициативи, съобразени с противоепидемичните мерки, създават позитивен дух, обща памет, културни ценности и нови идеи.

Facebook коментари