Събота, 29 Февруари 2020 г.

18 395 271 лева са платени за лечението на силистренци през 2010 година

През 2010 година Районна здравноосигурителна каса гр. Силистра е заплатила за здравно обслужване 18 395 271 лв.
Най-голям дял от тези средства, 46,4%, са платени за болнично лечение по клинични пътеки, оказана в трите многопрофилни болници за активно лечение в Силистренска област, информират от касата. Сумата възлиза на над 8 539 354 лева., като от тях 52 800 лева са покрили болничната помощ на здравно неосигурени жени, пролежали по клиничната пътека "Раждане, независимо от начина на родоразширение".
За компенсиране разликата между размера на потребителската такса, която е 2,40 лв. и сумата от 1 лв., която пенсионерите заплащат при лекаря или стоматолога РЗОК Силистра е платила 64 744 лв.
Сумата, която Здравна каса Силистра е платила за лекарствени средства за домашно лечение на здравноосигурени лица, е на второ място. Тя е в размер на 3 931 701 лв.
Шестдесет и петте общопрактикуващите лекари, договорни партньори на РЗОК, са получили тази година 2 261 372 лв. Около 1 582 960 лв. от тези средства не са за извършена дейност, а за брой регистрирани здравноосигурени в пациентна листа . С останалите 678 412 лева Здравна каса Силистра е платила за извършена от GP-тата профилактична и имунизационна дейност, диспансерното наблюдение на хронично болни, работа по програма "Майчино здравеопазване".
За специализирана извънболнична медицинска помощ са заплатени 1 834 519 лв. С тях се покриват извършени първични и вторични прегледи от специалисти, както и диспансерното наблюдение на хронично болни здравноосигурени пациенти.
Изпълнителите на дентална помощ са усвоили 1 249 647 лв.
Най-ниският разход от здравноосигурителните плащания е за медико-диагностична дейност. Той възлиза на 512 478 лева или 2,8% от общия.

Facebook коментари