Четвъртък, 29 Октомври 2020 г.

В Силистра се състоя форум по проблемите на приобщаващото образование

"Нашето участие в приобщаването" е темата на състоялия се вчера в Силистра форум по проблемите на приобщаващото образование. Това съобщи Недка Русева - директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, който, заедно с Регионалното управление на образованието и Община Силистра, е организатор на проявата.

Разгледани са проблеми на приобщаването като сложен и многообразен процес, през адаптацията на децата и средата за осъществяване на образователния процес, преминаването през гимназиалния етап и кариерното развитие, консултирането на родителите като важна страна в приобщаването, откриването на силните страни на децата и учениците и включването им в проекти, каза Недка Русева. Обръща се внимание на приобщаването на децата и учениците със специални образователни проблеми, на децата в риск, на талантливите деца и ученици, на техните родители, на учители, възпитатели, специалисти, на техните съученици. Отчитат се и дейностите в групата, класа, участието на класния ръководител.

Но още има дълъг път на приемане на тези деца, дълъг път на диалог с родителите и включването им в подкрепата и мероприятията на групата, смята Недка Русева. Тенденцията е във всяка детска градина и училище да се създадат екипи за подкрепа на личностното развитие, а Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да остане като методическо звено. Според специалистите приобщаващото образование в Силистренско се развива в правилна посока, ще се отговори на нуждата от по-високо качество на образование и ще се осигури най-добрата социална интеграция в живота на тези деца.

Facebook коментари