Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Закупиха 10 лаптопа и принтер за ЦНСТ "Мечта" – Тутракан

На 28.08.2020г. между Община Тутракан и Фонд "Социална закрила" беше подписан договор за изпълнение на проект "Закупуване на технически средства – преносими компютри за деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип без увреждания "Мечта", гр. Тутракан" на обща стойност 6 500.00 лв.

Закупени са 10 броя преносими компютри с лицензиран софтуер и печатащо устройство за децата от ЦНСТ "Мечта" – Тутракан.

Кметът на общината д-р Димитър Стефанов и зам.кмет "Хуманитарни дейности" Дарина Иванова подариха компютрите на децата.

Проектът се осъществи със съдействието на дирекция "Хуманитарни дейности".

Facebook коментари