Събота, 31 Октомври 2020 г.

"Цифрова семица" стартира днес в силистренската библиотека

За единайста поредна година ще се проведе кампанията за цифрово включване и цифрови умения All Digital Week (Цифрова седмица).
ALL DIGITAL Week 2020 се стреми да даде на хората инструменти и подходи за развитие и усъвършенстване на техните цифрови умения.
От 2010 г. в кампанията са участвали над 1 255 000 души. За много участници обучението по време на кампанията е първото им запознаване с технологиите; първи кликвания; първо влизане онлайн. Въпреки това, според индекса за цифровата икономика и общество DESI, 43% от населението в ЕС имат недостатъчни цифрови умения, а 17% изобщо нямат такива и Цифровата седмица им помага да започнат своите цифрови "пътувания"!
All Digital Week 2020 има за цел:

Да подобри цифровите умения чрез подходи за учене през целия живот;
Да насърчи медийната грамотност и критичното мислене;
Да изградите доверие в технологиите чрез развиване на умения за киберсигурност и онлайн безопасност;
Да разработите набори от умения за работната сила, засегната от дигиталната трансформация
В периода 13 -22 октомври в Регонална библиотека "Партений Павлович" ще се проведат следните събития:

· 13 октомври – 15.00 часа - Демонстрация на буукскенер и сканиране на книги

· 14 октомври – 15.00 часа - Демонстрация за работа с роботи Финч

· 15 октомври – 15.00 часа - Демонстрация на VR очила

· 20 октомври – 15.00 часа - Обучение за работа със станция за ранно
ограмотяване

· 21 октомври – 15.00 часа - Обучение по компютърна грамотност

· 22 октомври – 15.00 часа - Обучение за работа със смарт-устройства

Facebook коментари