Сряда, 03 Март 2021 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 12 октомври 2020 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас, висше обр. -педагогика
1 отчетник, счетоводство, средно образование- икономика
1 експедитор, стоки и товари, средно образование-икономика
3 машинни оператори, металорежещи машини, средно образование
1 настройчик, режещи металообработващи машини, средно образование
3 шлосер-монтьори, средно образование
1 шлайфист, средно образование
1 термист, средно образование
1 сервитьор, средно образование
1 готвач, средно образование
1 военнослужещ, войник, средно образование
1 военнослужещ, офицер, висше образование
1 продавач – консултант, средно образование
1 снабдител, доставчик, средно образование
1 маникюрист, средно образование
1 фризьор, средно образование
1 спасител, басейн, средно образование
1 монтажник, изделия от дърво, средно образование
1 сервитьор, средно образование
2 сондьори, основно образование
1 продавач –консултант, средно образование, 1г. професионален опит
3 монтажници, средно образование
1 медицинска сестра, висше образование-медицина
2 дърводелци, мебелисти, средно образование/ мебелно производство
2 кроячи, текстил, средно образование
1 механик, промишлено оборудване, средно образование
9 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/ средно
1 технолог облекло, средно специално образование
9 шивачки, средно или основно образование
2 заварчици , средно техническо образование
3 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно техническо образование
1 акушерка, висше образование- здравни грижи, акушерка
1 фармацевт, магистър, висше образование- фармация
2 рентгенови лаборанти, висше образование- рентгенов лаборант
2 медицински лаборант, висше образование- медицински лаборант
20 медицински сестри, висше образование- здравни грижи, медицинска сестра
20 лекари, висше образование- медицина

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа
1 монтажник, средно образование, кат. В и С
1 шлосер, средно образование
1 сервитьор, средно образование
1 работник, товаро-разтоварна дейност

*Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

1 домашен помощник, основно образование, непълно работно време

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

2 изпълнители, без образование
1 общ работник, без образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

2 общи работници
3 машинни оператори дърводелство
1 продавач – консултант, средно образование
5 лекари, висше образование - медицина, ЦСМП

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа

1 продавач-консултант
1 обслужващ бензиностанция/газстанция
16 работници, зареждане на рафтове
4 дограмаджии

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

5 машинни оператори в дървообработване, основно образование
1 машинен оператор- банцинг, основно образование, лице с намалена работоспособност
1 счетоводител, висше образование - икономика, работа със счетоводен софтуер, 2 г. професионален опит
3 лекари, висше образование - медицина, ЦСПМ

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари