Петък, 26 Февруари 2021 г.

Кметът на Община Силистра участва в Общо събрание на Организацията за управление на дунавски туристически район

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов взе участие в Общо събрание на Организацията за управление на дунавски туристически район, на която той е член на Управителния съвет, вчера в Русе.

В дневния ред на събитието бяха приети Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на организацията през 2019 г., Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г., Проект за бюджет за 2020 г., както и други стратегически документи.

По време на заседанието д-р Найденов изрази своето мнение за повишаване колаборацията между дейностите на всички организации и асоциации, насочени към опазване и презентиране на културно-историческото наследство, като така би могъл да се получи по-силен ефект от работата им.

Facebook коментари