Понеделник, 26 Октомври 2020 г.

По програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния община Силистра усвоява 6 % от парите

По програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния е с бюджет на програмата от над 258 млн. евро, от които основна част са от Европейския фонд за регионално развитие.

Усвояемостта на средствата по Програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния (Interreg V-A Румъния-България) е близо 38%. Това съобщава БТА, като се позовава на Регионалния офис по програмата в румънския град Кълъраш. Той е Съвместен секретариат на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Според специалистите, една голяма част от 68-те проекта, които са в изпълнение, са инвестиционни. Сумите, които ще бъдат поискани за възстановяване, ще бъдат големи и процентът на усвояемост ще нарасне в близко бъдеще, става ясно от публикацията.

Проектите по тази програма получават съфинансиране по Европейския фонд за регионално развитие. Регионите, които обхваща са 7 окръга в Румъния (Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Мехединци) и 8 области в България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).

Общият бюджет е 258,5 млн. евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 215,7 млн. евро. Проектите се финансират както следва: 85% от ЕФРР, 13% национално съфинансиране от двете партниращи държави (България и Румъния) и 2% собствен принос.

На територията на Община Силистра са изпълнени проекти, в рамките на които е рехабилитиран пътят между селата Срацимир и Бабук, на стойност 7 785 180 евро и е изграден логистичен център АРГИ, на стойност близо 1 млн евро. Това са проекти, финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество за миналия програмен период (2007-2013 година).

В рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България се изпълняват проекти за изграждане на територията на Община Силистра на 7 километра велосипедни алеи, 7 стоянки за велосипеди и соларен паркинг в партньорство с румънската Община Наводари (на стойност 7 917 612 евро), проект за реконструкция и модернизиране на речна гара в Силистра в партньорство с Окръжен съвет в Кълъраш и Община Кълъраш (на стойност 5 946 900 евро) и проект за рехабилитация на Художествената галерия в Силистра в партньорство с Окръжен съвет в Кълъраш (на стойност 1 499 993 евро).

Всички действащи проекти в момента са на обща стойност 15 364 505 евро или почти 6 % от размера на цялата програма.

Facebook коментари