Петък, 26 Февруари 2021 г.

Община Силистра търси 183 преброители и контрольори

Всички желаещи да работят като преброители в рамките на предстоящото национално Преброяване 2021, следва да подадат необходимите документи в сектор Деловодство на Община Силистра в срок до 30 октомври

Кандидатстващите трябва да представят автобиография, съгласие за обработка на лични данни и попълнено заявление по образец.

Посочените документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и от официалния сайт на Община Силистра.

При предстоящото преброяване за Община Русе ще бъдат ангажирани 144 преброители и 39 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Преброителите ще бъдат с "работно време" от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Facebook коментари