Сряда, 03 Март 2021 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 5 октомври 2020 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 отчетник, счетоводство,средно образование, Икономика
1 експедитор, стоки и товари, средно образование, Икономика
1 младши експерт, висше образование
3 машинни оператори, металорежещи машини, средно образование
1 настройчик, режещи металообработващи машини, средно образование
3 шлосер-монтьори, средно образование
1 шлайфист, средно образование
1 термист, средно образование
1 сервитьор, средно образование
1 готвач, средно образование
1 военно служещ, войник, средно образование
1 военно служещ, офицер, висше образование
1 продавач – консултант, средно образование
1 снабдител, доставчик, средно образование
1 маникюрист, средно образование
1 фризьор, средно образование
1 спасител, басейн, средно образование
1 монтажник, изделия от дърво, средно образование
1 сервитьор, средно образование
2 сондьори, основно образование
1 продавач –консултант, средно образование, 1г. професионален опит
4 монтажници, средно образование
1 медицинска сестра, висше образование, Медицина
1 огняр, средно образование
1 сервитьор, средно образование
2 дърводелци, мебелисти, средно образование/ мебелно производство
1 крояч, текстил, средно образование
1 механик, промишлено оборудване, средно образование
9 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/ средно
1 технолог облекло – средно специално образование
9 шивачки – средно или основно образование
2 заварчици , средно техническо образование
3 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно техническо образование
1 акушерка - висше образование, здравни грижи, акушерка
1 фармацевт - магистър, висше образование, фармация
2 рентгенови лаборанти - висше образование, рентгенов лаборант
2 медицински лаборантr - висше образование, медицински лаборант
20 медицински сестри - висше образование, здравни грижи, медицинска сестра
20 лекари - висше образование, медицина

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа
1 уебмастер, висше образование
8 организатор дейности, без изисквания за заемане
1 технически секретар, средно/висше образование
1 монтажник, средно образование кат. В и С
1 шлосер, средно образование.
1 сервитьор-средно образование;

*Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

1 домашни помощници, основно образование, непълно работно време

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 оператор, електронна аудио-визуална техника, средно образование
2 изпълнители, без образование
1 общ работник, без образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

2 общи работници
3 машинни оператори дърводелство
1 продавач – консултант, средно образование
5 лекари, висше образование - медицина, ЦСМП

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа

1 общ работник
1 обслужващ бензиностанция/газстанция
13 работници, зареждане на рафтове
4 дограмаджии

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 социален работник, средно образование, срочен трудов договор
5 машинни оператори в дървообработване, основно образование
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим на работа
1 машинен оператор- банцинг, основно образование, лице с намалена работоспособност
1 счетоводител, висше образование - икономика, работа със счетоводен софтуер, 2 г. професионален опит
3 лекари, висше образование - медицина, ЦСПМ

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари