Сряда, 03 Март 2021 г.

"Без борба - няма свобода" е най-новото изследване, свързано с борбата за освобождението на Добруджа

"Без борба - няма свобода" е най-новото изследване, свързано с борбата за освобождението на Добруджа, което излезе в навечерието на 80-ата година от Крайовския договор. Авторство: Валентин Събков (и приятели - споменати в увода са Иван Хаджииванов и Любомир Златев). Изданието е във вид на сборник..."Само за приятели", както пише на задната страна на корицата.

Във въведението Събков отбелязва, че книгата е резултат на десетгодишни дирения по архиви, откъдето излизат много забравени документи, свързани с дейността на ВДРО и на нейните дейци (върховен войвода е Стефан Боздуганов, на когото в Алфатар посветиха паметна плоча преди няколко години).

С материали и заключения по темата за ВДРО Валентин Събков има участия в "Час по България" по ТВ СКАТ, в подобни предавания по БНТ и БНР, както и с доклади на конференции в България (вкл. в Тутракан на 29 септември т.г., където бе едната част от националната конференция за Добруджа - другата част бе в Добрич), Русия и др.

Благодарност е изразена на над 30 души от България и други страни от бившия СССР, където на авторите е оказано съдействие (с логистика, съвети и напътствия, както и във финансов план), вкл. в архиви в страни като България, Русия, Румъния, Украйна. Специално е отбелязан и нотариус Румен Тодоров от Силистра, подтикнал инициатора на изданието да започне издирвателската си работа по темата за ВДРО.

Facebook коментари