Събота, 04 Декември 2021 г.

БЧК - Силистра стартира раздаването на хранителни продукти

От 5 октомври до 30 ноември 2020г Областната организация на БЧК - Силистра ще стартира поетапно раздаването на хранителни продукти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА, ОПЕРАЦИЯ 2 "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017 - 2019", при строго спазване на противоепидиологичните мерките в пунктовете на седемте общини на Силистренска област по график:

гр.Силистра,бул."Македония" 131, от 5.10-30.11.2020г.

гр.Алфатар, ул."Й.Петров" 6 от 19.10-23.10.2020г.

гр.Главиница, ул."Г.С.Раковски" 5, от 2.11-24.11.2020г.

гр.Дулово, ул."Васил Левски" 18, от 14.10-10.11.2020г.

с.Кайнарджа,ул."Хр.Ботев"–Стадиона от 19.10-13.11.2020г.

с.Ситово, ул."Трети март" 69-Спортна площадка, от 12.10-30.10.2020г.

гр.Тутракан, ул."Крепостта" 3, от 2.11-24.11.2020г.

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите "Социално подпомагане" и включват:

• Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.;
• Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020 г.;
• Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;
• Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020г.;
• Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020 г.;
• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;
• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

През 2020 г. 5062-ма правоимащи с до двама членове в семейство ще получат по един пакет, а 1035 правоимащи с повече от двама членове в семейство ще получат по два пакета, срещу предоставена лична карта или пълномощно. Всеки пакет съдържа 16 продукта: брашно по 1 кг - 3 бр.; ориз по 1 кг - 1 бр.; спагети по 0,500 кг - 3 бр; лютеница по 0,500 кг - 1 бр.; зелен фасул по 0,800 кг - 3 бр.; домати стерилизирани по 0,800 кг -2 бр.; грах зелен по 0,800 кг - 2 бр.; гювеч консерва по 0,800 кг - 2 бр.; конфитюр по 0,500 кг - 1 бр.; говеждо в собствен сос по 0,300 кг - 1 бр.; говежди кюфтета в бял сос по 0,300 кг - 2 бр; пиле фрикасе консерва по 0,300 кг - 2 бр.; консерва риба по 0,170 кг - 3 бр; леща по 1 кг - 1 бр.; захар по 1 кг - 3 бр.; олио по 1 литър - 3 бр., а също така и листовка за ролята и мястото на Европейския социален фонд; листовка за промоция на хигиената и дезинфекцията; дипляна за риска от артериалната хипертония.

Пунктът в гр.Силистра ще бъде отворен от 05 октомври до 30 ноември 2020г, всеки работен ден от 09.00 - 12.00 и 13.00 - 16.00. часа.

Facebook коментари