Сряда, 03 Март 2021 г.

Читалището в силистренското село Калипетрово се готви за 80-ата си годишнина

Народно читалище "Пробуда" село Калипетрово се готви да отбележи 80-ата си годишнина. От профила на Ирена Владимирова във Фейсбук научаваме за началото: "...На 5 декември 1940 г., в училищния салон на училище "Първи октомври" с. Калипетрово под председателството на тогавашния кмет на селото Бинчо Ралев Бонев от Старозагорско, заедно с главния учител - Иван Евстатиев, се провежда голямо събрание, на което е обявено учредяването на читалището.

За негов председател е избран Стойчо Костов Алексиев, виден представител на ДРО, роден през 1911 г. и убит по време на протест пред затвора в гр. Силистра на 7-ми септември 1944 г.

В състава на Управителния съвет влизат подпредседателят Христо Иванов Станчев, който е учител; секретарят Никола Илиев Николов /Количев/ - работник; касиерът Иван Николов Радев /Къдрев/; библиотекарят Славчо Иванов Атанасов - също учител; и членовете: Иван Енев Иванов и Ганчо Тодоров Еников.

В Контролната комисия са: Балуш Станчев и Христо Михалев (и двамата са счетоводители); и Милка Попова - учителка.
На 16 декември 1940 г. се провежда първото заседание на Управителния съвет с дневен ред:

1. Средства за поддържане на читалището;
2. Отваряне и поддържане на читалището;
3. Вечерни четения и тяхното откриване;
4. Разни.

Дни след създаване на читалището на селския мегдан започват нечувани тържества, седенки, вечеринки, играят се кръшни хора, всички са пременени с ярки носии. Наближава Коледа, песните на коледарите се чуват отдалече, Новата 1941 година се посреща с веселба.

Още на 26 декември 1940 г., от София е получено писмо - картичка до Стойчо Алексиев, с пратка - книги, а на 29 декември с. г. и членска карта за членство във Върховния читалищен съюз. Символ на читалището става разтворена книга с изгряващо слънце над нея".

Facebook коментари