Сряда, 03 Март 2021 г.

Архивът в Силистра с изложба за 80 години от възвръщането на Южна Добруджа

На 28.09.2020 г. в пространството пред Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра бе проведена паметна среща на тема "Изпълненият дълг към една премълчаната истина" - по повод 80 години от подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България.

В нея участваха творци от област Силистра, издали книги за съдбата на Добруджа и за борбата за освобождението й от румънска окупация. Областна администрация Силистра връчи поздравителни адреси на авторите и на всички, които са подпомогнали каузата.

Част от събитието бе фотодокументалната изложба на Държавния архив – Силистра, в която са включени документи и снимки, отразяващи първите стъпки на българската административна власт в Силистра. Експозицията, заедно с автентични документи, е на разположение в една от залите на архива на ул. Генерал Скобелев в крайдунавскияград.

Хронология на събитието от преди 80 години:

На 1 октомври в града влизат българските освободителни войски, предвождани от ген. лейтенант Георги Попов, началник на ІІІ Българска армия и генерал-управител на Южна Добруджа.

Посрещат ги под специално построена арка инж. Петър Иванчев, първият кмет на града.

Хористи от музикално дружество "Седянка" пеят марша "О, Добруджански край".

Силистренци последни от всички южнодобруджанци посрещат свободата, но единствено те празнуват 3 дни своето национално освобождение.

Facebook коментари