Вторник, 20 Октомври 2020 г.

График за посещение на населени места в област Силистра от мобилни полицейски екипи през месец октомври

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец октомври 2020 г. мобилен екип, включващ служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност", сектор "Противодействие на икономическата престъпност" и сектор "Пътна полиция", ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:

Община Силистра

Село Смилец – 08.10.2020 г., 09:30 часа

Село Любен – 08.10.2020 г., 10:00 часа

Село Брадвари – 22.10.2020 г., 09:30 часа

Село Сребърна – 29.10.2020 г., 09:30 часа

Село Ветрен – 29.10.2020 г., 10:00 часа


Община Дулово

Село Златоклас – 08.10.2020 г. , 10:30 часа

Село Чернолик – 08.10.2020 г. , 11:00 часа

Село Поройно – 08.10.2020 г. , 13:00 часа

Село Водно – 22.10.2020 г. , 10:00 часа

Село Черник – 22.10.2020 г., 10:30 часа

Село Межден – 22.10.2020 г. , 11:00 часа

Село Черковна – 22.10.2020 г. , 13:00 часа


Община Ситово

Село Искра – 15.10.2020 г., 09:30 часа

Село Босна – 15.10.2020 г., 10:00 часа


Община Главиница

Село Суходол – 15.10.2020 г., 10:30 часа

Село Сокол – 15.10.2020 г. , 11:00 часа

Село Коларово – 15.10.2020 г., 13:00 часа

Село Малък Преславец – 29.10.2020 г., 10:30 часа

Село Долно Ряхово – 29.10.2020 г., 11:00 часа

Село Богданци – 29.10.2020 г., 13:00 часа

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Facebook коментари