Петък, 26 Февруари 2021 г.

В Силистра показаха първите пощенски марки за връщането на Южна Добруджа на България

Тази вечер в Силистра се проведе Осма филателна изложба "Добруджа - 2020", посветена на 80 - годишнината от подписването на Крайовския договор и присъединяването на Южна Добруджа към Майка България.

Във връзка с връщането на Южна Добруджа в пределите на България тогава са изработени специален печат, специални пликове и открити пощенски картички.

Във филателната изложба, наречена "Добруджа 2020", тази вечер бяха показани 12 колекции.

Организатор на събитието са Община Силистра, териториално поделение "Български пощи", Държавен архив "Силистра" и филателно дружество "Димитър Дончев". Домакин на изложбата е регионалната библиотека "Партений Павлович". На събитието присъстваха д-р Мария Димитрова - Председател на Общински съвет Силистра, Цветана Игнатова - директор дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Силистра, директорът на Силистренската библиотека - Светла Ангелова, Хюсеин Хамди - ръководител на Областната пощенска станция в Силистра и приятели на филателията.

Facebook коментари