Сряда, 03 Март 2021 г.

Кметът на Община Силистра взе участие в Общото събрание на сдружение "Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство"

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов взе участие в Общото събрание на сдружение "Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство"( АОСТКИН), съобщиха от община Силистра.

Приет бе Доклада за дейността на Сдружение "Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство" за изминалата календарна 2019 г., Бяха отчетени всички дейности на АОСТКИН за подпомагане развитието на съвместни политики на общините – членки в областта на: опазване и популяризиране на недвижимото културно наследство; на отговорност в гражданското общество към неговото опазване; разширяване обмяната на информация и добри практики между тях и с други сродни сдружения; подкрепа при участието им в различни програми и проекти на местно, регионално, национално и международно равнище.

Важна задача на сдружението, в което равноправен член е и Община Силистра посредничество и сътрудничество между общините-членове при разработване на общи стратегии и реализиране на програми за устойчиво развитие на селищата и защитените територии на културно-историческо наследство, развитие и създаване на условия за многообразие на икономическото, социалното и културно състояние в тях и за утвърждаването им в силно привлекателни за посещение и удобни за обитаване места.

Facebook коментари